tirsdag 11. juli 2017

Felix har to pappaer?

Innlegg sendt til info@nrk.no

For en “gammel” journalist, som - i likhet med mange andre - har NRK som hovedinformasjonskilde, var det en nedtur å høre NRK Ekko 10/7 der innslaget “Felix har to pappaer” serveres, uten i det hele tatt å problematisere det faktum at Felix må vokse opp uten kjennskap til halvparten av sitt biologiske opphav, nemlig en mor/mamma. Tvert imot går det fram at mor-/mammarollen konsekvent blir omgått ved å ta i bruk begrepet “eggdonor”. Om hennes identitet i det hele tatt er kjent, går ikke fram av reportasjen. For skikkelig å skape forvirring i lille Felix sitt hode blir de to mennene i parforholdet omtalt som “far” og “pappa”. Vi får bare håpe Felix etter hvert finner ut av hvem som er “sæddonor”.

Jeg skal ikke påstå at det var bedre før, men jeg synes det litt for ofte - også i NRK - hoppes for lett over opplysningsrollen, der viktige og klargjørende fakta utelates, kanskje til fordel for det kjappe og enkle. Ofte føler jeg at jeg blir sittende igjen med flere spørsmål enn svar etter en reportasje. Det er slikt som svekker tilliten til NRK, og det synes jeg jo er dumt. Det er greit nok at Ekko vil presentere to menn som bor sammen og som vil ha barn. Det vet vi skjer. Men det må ikke presenteres utelukkende som en solskinnshistorie. Det er en tredje person med i bildet her, en som er viktigere enn alle de andre, men som ikke kan uttale seg. Det vet vi også, og det kan aldri forties.

onsdag 18. januar 2017

Smart strøm - smart for hvem?

Leserinnlegg i Trønderavisa 18/1 2017

Vi har hørt om det ei stund. Faktisk i noen år. Men det er først nå alvoret begynner å sige inn; I mars starter utskiftinga av strømmålere her i fylket. Alle sammen! I løpet av neste år skal abonnenter over hele landet være forsynt med såkalt smarte strømmålere. Det blir framstilt som en gladsak. For nettselskapene er det kanskje det, men neppe for forbrukerne.

Smarte strømmålere, eller AMS (Avanserte måle- og styringssystemer), er strømmålere som kan sende og motta detaljerte data om ditt strømforbruk.
- Nå kan du som forbruker få bedre informasjon og dermed bedre styring med strømforbruket. Du kan legge strømforbruket til tider på døgnet når det er mindre forbruk og dermed rimeligere strøm, er budskapet fra nettselskapene.

Undrer meg på hva brannvesenet sier til at halve Norge kjører i gang vaskemaskin og tørketrommel midt på natta. Og er det meninga at vi skal utsette middagen til sein kveldstid og natt fordi forbruket da er minst? Og hva sier datatilsyn og beredskapstilsyn til at vi overlater kontrollen med strømforsyninga helt og holdent til et kraftselskap, som like gjerne kan være kontrollert av utenlandske aktører? Snart vil de ha full oversikt over hva du har i kjøleskap og barskap, og kanskje også hva du driver med på soverommet? Og alt som styres av data kan som kjent "hakkes". Du trenger ikke lenger bruke tang for å kutte strømmen!
Nå er det Stortinget som har bestemt dette, antagelig for å vise handlekraft i forbindelse med den såkalte kraftkrisa for noen år sia. Ja, det var da bergenserne måtte slå av varmekablene i oppkjørselen! Slik sett er ikke nettselskapene å bebreide. Men jeg synes politikere og media er i overkant naive når de framstiller dette som et gode for forbrukerne.

Å spare strøm er jo et edelt mål, og det bør alle gjøre, men dette dreier seg først og fremst om at nettselskapene og kraftleverandørene kan styre ditt strømforbruk, slik at de kan tjene mest mulig penger. Atpåtil får de deg til å betale for moroa. Og du kan ikke si nei, takk!
Samtidig ser vi at de samme selskapene er på banen for å advare mot dyrere strøm, fordi vannstanden i magasinene er låg og kullprisen i Tyskland er høg! Hva hjelper det om vi sparer aldri så mye strøm når kraftselskapene allerede har solgt vannet til tyskerne - med god fortjeneste, vil jeg anta?


Dag Hallvard Ystgaard