tirsdag 11. juli 2017

Felix har to pappaer?

Innlegg sendt til info@nrk.no

For en “gammel” journalist, som - i likhet med mange andre - har NRK som hovedinformasjonskilde, var det en nedtur å høre NRK Ekko 10/7 der innslaget “Felix har to pappaer” serveres, uten i det hele tatt å problematisere det faktum at Felix må vokse opp uten kjennskap til halvparten av sitt biologiske opphav, nemlig en mor/mamma. Tvert imot går det fram at mor-/mammarollen konsekvent blir omgått ved å ta i bruk begrepet “eggdonor”. Om hennes identitet i det hele tatt er kjent, går ikke fram av reportasjen. For skikkelig å skape forvirring i lille Felix sitt hode blir de to mennene i parforholdet omtalt som “far” og “pappa”. Vi får bare håpe Felix etter hvert finner ut av hvem som er “sæddonor”.

Jeg skal ikke påstå at det var bedre før, men jeg synes det litt for ofte - også i NRK - hoppes for lett over opplysningsrollen, der viktige og klargjørende fakta utelates, kanskje til fordel for det kjappe og enkle. Ofte føler jeg at jeg blir sittende igjen med flere spørsmål enn svar etter en reportasje. Det er slikt som svekker tilliten til NRK, og det synes jeg jo er dumt. Det er greit nok at Ekko vil presentere to menn som bor sammen og som vil ha barn. Det vet vi skjer. Men det må ikke presenteres utelukkende som en solskinnshistorie. Det er en tredje person med i bildet her, en som er viktigere enn alle de andre, men som ikke kan uttale seg. Det vet vi også, og det kan aldri forties.