torsdag 21. september 2023

SV, SV, hvorfor har du forlatt meg?

Innlegg forsøkt tatt inn i Trønderdebatt og Ytringen før valget - uten hell. Innlegget er også oversendt SV sentralt. Noen reaksjon er ikke mottatt.

I 50 år var jeg en lykkelig mann hver gang det nærmet seg valg. Mitt parti var SF - som etter hvert ble til SV. Noe alternativ var ikke aktuelt. Med SV følte jeg meg trygg på en politikk full av likeverd, frihet og omsorg. Nå er det valg igjen, men for første gang livet vet jeg ikke hva jeg skal stemme.

Nå kan det jo skje at man endrer sin holdning til politikk og politiske partier. I dette tilfellet er det min påstand at det er partiet som har forlatt meg, noe overskriften - en lett omskriving av en atskillig mer dramatisk episode fra bibelhistorien - er ment å understreke. Sjøl anser jeg meg for å være en mer ihuga sosialist enn noen gang.

Det har skjedd gradvis. Stikkord her er en barnefiendtlig bioteknologilov og partnerskapslov, samt en økende fremmedkulturell innvandring, godt promotert av SV. Det som har fått begeret til å flyte over for meg er trolig en konsekvens av det siste; nemlig valget av en hijab-bærende kvinne som nestleder i partiet, en som til og med har fått sete i Stortinget.

I Iran kjemper kvinnene med livet som innsats for å fri seg fra dette hodeplagget, som symboliserer underkastelse, ufrihet og tvang. I Norge skal vi være så åpen og fordomsfri at vi ser mellom fingrene med plagget og alt det står for, ja til og med heier det fram, som SV gjør i dette tilfellet.

Og ja, jeg skjønner at det i år dreier seg om et lokalvalg, der lokale saker skal være førende. Men det er med det som med mye annet i livet; noen ting er viktigere enn andre. For meg går grensa ved det jeg oppfatter som et knefall for krefter som vil ta fra oss vår tilkjempede frihet.

Dersom det er slik at SV velger ledere som åpenbart lar religion – i dette tilfellet radikal islam - styre politikken, må jeg bare konstatere at jeg er blitt grundig lurt og kan ikke lenger gi min stemme til partiet. Hva jeg skal stemme da, aner jeg ikke, men jeg må medgi; det blir ikke noe lykkelig valg for min del i år.

Godt valg!

Dag Hallvard Ystgaard
Tidligere SV-velger