torsdag 15. desember 2016

Bondefanget i "Trønderhovedstaden"

Innlegg i Trønderavisa og Adressa 15/12 2016

Jeg har nå betalt kr 750 i gebyr til Trondheim parkering for manglende betaling av piggdekkavgift etter et besøk i byen den 4. desember.
Jeg skal innrømme at jeg - antagelig gjennom radioen - har hørt antydninger om en gjeninnføring av piggdekkavgift i Trondheim. Sjøl om jeg om et års tid blir en del av Stor-Trøndelag, så bor jeg 350 km unna - på Vikna - og har ikke akkurat trafikkforholdene "Trønderhovedstaden"  i tankene til daglig.

Men så ble det likevel en tur til byen og jeg fant en ledig plass i Fjordgata. Fra jeg kom inn i byen kvelden før og til jeg forlot bilen, registrerte jeg ikke et eneste hint om piggdekkavgift.
Det er mulig jeg er en uoppmerksom bilfører, men etter å ha kjørt tilnærmet feilfritt i over 50 år, mener jeg å være i stand til å få med meg det meste som er av betydning for bilkjøringa. Akkurat dette fikk jeg ikke med meg. Derfor kom gul-lappen på ruta som en lite hyggelig overraskelse.
Nå har jeg i ettertid hørt at det skal være et skilt med automat ved innkjøringa til byen nordfra, og sikkert også sørfra. Jeg har også hørt at det skal være en app som kan brukes til formålet, for de som har tilgang til slikt.

Jeg kan ikke påberope meg hederstittelen bonde. Likevel er det min påstand at Trondheim kommune driver bondefanging med sin måte å kreve inn piggdekkavgift og -gebyr på.
Det burde være en enkel sak å gjøre både bønder og andre utenbysboende oppmerksom på at det må betales avgift, for eksempel med et lite hint på parkeringsautomatene, der det også burde være mulig å betale. Det er jo tydeligvis parkeringsetaten som driver inn disse pengene uansett?!

Dag Hallvard Ystgaard

(Liksombonde på byen)

Lenke til Adressa

lørdag 10. september 2016

Ut av Facebook

Innlegg på Facebook 5/9  2016

Hei, godtfolk! Vil bare fortelle at dette er siste gangen dere ser trynet mitt på Facebook! Etter å ha vært en sporadisk (mis)bruker siden 2010, har jeg omsider kommet til en konklusjon; dette vil jeg ikke være en del av.
Jeg innser at Facebook har egenskaper som i en digital verden er både nyttig og viktig, men jeg har hele tida vært skeptisk til å legge sjela mi til de grader i hendene på en verdensomspennende kommersiell aktør av denne typen.

Nå ser jeg at "storebror" Facebook er blitt litt for mektig, samtidig som han ønsker å bli enda større og mektigere ved å kunne "se" enda mer av deg og styre hverdagen din både gjennom å definere nyhetsbildet og ved å definere verdiene dine. Når disse verdiene i tillegg er styrt etter amerikanske (les USAs) normer og holdninger, blir jeg engstelig! Vi i Norge er amerikanske nok i hodet som det er!

Forfatter Tom Egeland utfordret nylig Facebook ved å legge ut syv ikoniske krigsbilder, blant annet Napalm-piken, med ønske om å starte en debatt om hvordan disse forandret historiens gang. Bildet ble sensurert fordi det brøt med Facebooks regler for nakenhet. Det samme opplevde menneskerettighetsekspert og jurist Anine Kierulf da hun la ut bilder av blant annet Michelangelos David-statue og Donald Duck (begge nakne), og satte spørsmålstegn ved Facebooks sensurregler. Hele innlegget - inkludert teksten - ble fjernet av Facebook.

Sånn er det bare. Og å ta opp en kamp for eventuelt å påvirke en så mektig aktør som Facebook er nytteløst. Da er det bare en ting å gjøre; å logge av! Nå vet jeg ikke om jeg får det til, for det står naturligvis ikke noe på Facebook om hvordan man gjør det. Men jeg har funnet en oppskrift på Slettmeg.no som jeg skal prøve.
Så; inntil det dukker opp en nasjonal variant av Facebook, med norsk eierskap og norske verdier, trekker jeg derfor glemselens slør over meg og klikker SLETT. Men jeg har fortsatt telefon og e-post, og til og med internett! 

torsdag 21. april 2016

Takk og farvel!

Fylkestinget i Nord-Trøndelag skal om få dager behandle spørsmålet om nedlegging av Nord-Trøndelag som eget forvaltningsområde, for så å slå det sammen med Sør-Trøndelag til et "Stor-Trøndelag". Jeg har forstått at utfallet av behandlingen er gitt; at et flertall vil gå inn for sammenslåing og at simpelt flertall er nok til å gjennomføre vedtak om nedlegging/sammenslåing.
Det har ikke manglet på innsigelser og motforestillinger mot den udemokratiske måten prosessen er gjennomført på. Blant de mange innholdsløse formuleringene i intensjonsavtalen om det nye "Stor-Trøndelag", heter det, som et første delmål, at man skal "utvikle regionen som demokratisk og involverende arena"!
At det er behov for det, skal gudene vite. Men hvor alvorlig skal en ta slike formuleringer når Fylkestinget i Nord-Trøndelag ikke engang makter å etterleve denne intensjonen innenfor sin egen region? Hvor ble det av involveringen og demokratiet her? Det er bare tomme ord, formulert av politikere som ikke har som sitt fremste mål å tjene innbyggerne, men først og fremst å tjene seg sjøl.
Og hva skal en si om oppgjøret om fylkeskommunens største aktivum - Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. Den har endt opp i en ren massakre, der de største "rovdyra" (les kommunene) får forsyne seg først, mens det - som vanlig - blir bare slintrer igjen til de små. For å bevare en rest av verdighet synes jeg fylkestingspolitikerne burde enes om å beholde NTE i fylkeskommunal eie, enten fylkeskommunen heter Nord-Trøndelag eller Trøndelag!
Dag Hallvard Ystgaard

mandag 25. januar 2016

Trøndelag/NTE-debatten intet vakkert skue

Innlegg i Trønder-Avisa 25/1 og i Adresseavisen 28/1 - 2016

Den pågående debatten om sammenslåing av Trøndelag og deling av NTE viser med tydelighet hva politikk dessverre altfor ofte handler  om; grådighet og maktmisbruk!

Jeg anser meg for å være en vanlig oppdatert gjennomsnitts nord-trønder. Som de fleste nord-trøndere er jeg komfortabel med å bli kalt trønder, og ser ingen stor prinsipiell forskjell på en nord-trønder og en sør-trønder. Jeg er også stolt over å kunne kalle Trondheim for min, eller trøndernes, "hovedstad". Slik sett har jeg, og jeg tror i likhet med de fleste nord-trøndere, ikke noen store motforestillinger mot at Trøndelag blir samla til "ett rike".

Men så langt har jeg ikke registrert ett eneste virkelig holdbart argument for å gjøre det, annet enn retoriske krumspring. Jeg har heller ikke registrert at fylkessammenslåing var et tema under den siste valgkampen, annet enn som en visjon. Og en visjon har for meg en atskillig lengre tidshorisont enn et halvt år! At et flertall i Fylkestinget nå ser ut til å ville presse gjennom et vedtak om sammenslåing står for meg som et politisk overgrep.

Det bringer tankene i retning av et par tidligere "hendelser", der folket i det minste fikk anledning til å uttale seg før det var for seint. Da som nå blir representanter for makta brakt på banen for "å smøre" prosessen i en bestemt retning. Ja, det var det ordet - smøre - som ble brukt,  i følge avisreferatene, om minister Sanners tilbud til nord-trønderne nylig. I mitt vokabular er smøring det samme som korrupsjon, og det rammer særlig den som tar imot tilbudet!

Samtidig som Nord-Trøndelag nærmer seg dødsdommen, ser vi at gribbene allerede samler seg for å sikre seg byttet. Eller rettere sagt utbyttet. For hva annet kan en kalle det når de fire mest folkerike kommunene i fylket  har slått seg sammen for å sikre seg rettighetene til NTE. Unner de virkelig ikke de 19 andre kommunene å få sin del av byttet - unnskyld utbyttet?

Snakket om å fordele eierrettighetene, og eventuelt utbytte, i NTE etter antall innbyggere, fordi de liksom har bidratt til inntekter og overskudd, er jo bare tåkeprat! Strømprodusenten NTE selger sin kraft til den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool, mens strømleverandøren NTE, i likhet med alle de andre rundt 50 strømleverandørene i Norge, kjøper krafta tilbake fra Nord Pool og selger den videre til forbrukerne.

Det er altså ikke slik at det er nord-trøndere som kjøper strømmen NTE produserer. De kan like gjerne være bergensere eller rogalendinger. Eller tyskere for den slags skyld. Folketallet i kommunen har med andre ord ingen innvirkning på strømsalget. Når det gjelder nettleia blir det naturligvis en annen sak. Der har NTE som kjent monopol. Uansett kunne en håpe at det ennå er så mye solidaritet og samhold igjen i dette fylket at det er mulig å bli enig om at det må være en for alle - alle for en; hver kommune sin andel. Et eventuelt utbytte bør en likevel være forsiktig med, så blir det heller ikke så mye å krangle om.
Det er med politikken som med den berømte pølsa; du eter den gjerne sjøl om du ikke vet akkurat hva den inneholder. Ja, kanskje ønsker du heller ikke å vite det, nettopp fordi innholdet kan være av tvilsom opprinnelse. I dette tilfellet har "pølsa" sprukket så innholdet tyter ut, og det er ikke noe vakkert syn!