onsdag 27. november 2013

NA med gufs fra fortida

Innlegg i Namdalsavisa 13. november 2013

Namdalsavisa avslører på lederplass mandag at avisa - tross navneendring en gang for lenge sia - ikke har klart å fri seg fra opprinnelsen. Lederen er et kaldt gufs fra EF- og EU-kampen for henholdsvis 40 og 20 år sia og minner stygt om et direktiv fra APs pressekontor. Om NAs redaktør har sugd dette ut av eget bryst er det desto verre - og utrolig skuffende.

Det skulle altså ikke mer til enn at Nei til EU - nei-sidas fremste og eneste talerør - har luftet tanken om å gjennomføre en folkeavstemming om EØS-avtalen, før Ja-pressen - som NA med all tydelighet fortsatt er en del av - begynner å svartmale. Er virkelig NA-redaktøren så redd for demokratiske prosesser at han straks må karakterisere forslaget som; dårlig, urealistisk, skadelig, lite gjennomtenkt og egnet til å svekke Norges omdømme (sitat fra lederen)? Og er det virkelig nødvendig å ta fram krigsterminologien og karakterisere de som vil ha en revurdering av EØS-avtalen som ”aktivister” som vil ”torpedere” EØS-avtalen? 

For en som tror på en fri og uavhengig presse, og en presse som talerør for folket - i dette tilfellet folket i Namdalen - hadde jeg ærlig talt ikke ventet dette av dagens NA. Men her må jeg tydeligvis foreta en revurdering. Som NA-redaktøren er klar over er et stort flertall av hans lesere - i likhet med i landet for øvrig - imot norsk medlemskap i EU. Riktignok er det ikke like mange som er imot EØS-avtalen. Likevel er det mange som ønsker en diskusjon om EØS-avtalen velkommen, også i Namdalen.

Men det gjør altså ikke NA-redaktøren. Hva er det egentlig han og hans likesinnede er redd for? Er de redd det skal komme fram gode argumenter for en annen tilnærming til EU og Europa enn en EØS-avtale - en tilnærming som kanskje til og med vil være til fordel for både Norge og Europa? Tror de at EU- og EØS-motstanderne er idioter (i følge definisjonen en person som ikke forstår seg på politikk), eller enda verre; landsvikere, som ikke vil sitt eget lands beste?

Dette er spørsmål jeg stadig undrer meg over. Jeg tror ikke jeg noen gang vil få svar, men nå vet jeg i alle fall hvor jeg har NA.

torsdag 10. oktober 2013

Bortreist på dagen!

Om kirke og flerbrukshus

Innlegg i NA og Ytringen

Jeg registrerer at det arbeides for å bygge ny kirke i Rørvik etter at Rørvik kirke ble skadet i brann. Til nå har jeg sett det som lite formålstjenelig å ta opp noen kamp om bruken av huset eller tomta, og jeg er for så vidt fortsatt av samme oppfatning. Spesielt etter at det nå synes klart at det ikke skal være noen demokratisk prosess omkring valg av eventuelt nytt bygg; om det skal være ei kirke eller et hus for alle.

Jeg må jo innrømme at jeg alltid har hatt en drøm om at verden en gang skal komme så langt at alle mennesker respekteres for det de står for her på jorda, og ikke klassifiseres etter hvilke tanker de måtte ha - eller ikke ha - om det overnaturlige. Men jeg har vel egentlig aldri hatt noen forhåpninger om at det skulle skje i mi tid - heller ikke på Vikna.

Som en av kommunens innbyggere, som har valgt å klare seg uten noen form for gud eller gudstru, ser jeg at det nye huset ikke vil bli "et hus for meg". Nå har jeg klart meg lenge uten, men etter som tida for "siste reis" rykker stadig nærmere, hender det jeg tenker for meg sjøl: Hva skjer da? Jeg vil ikke bli sendt av gårde fra et sted der jeg ikke hører heime, og til et sted som ikke finnes!

Jeg har ingen illusjoner, men vil med dette gi min fulle støtte til de som orker å ta opp kampen for et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen. Verken samfunnshus eller Norveg er et seriøst alternativ, spesielt ikke i den sammenhengen som er nevnt her.

For min egen del bekymrer jeg meg ikke; jeg behøver ingen seremoni for å forlate denne jord, og jeg har allerede "booket" plass på Rørvik gamle gravsted. Så, til de som eventuelt hadde tenkt å møte opp for å se meg av gårde: Jeg blir nok dessverre bortreist på dagen!

onsdag 4. september 2013

Oljevirksomheten må kjøles ned


- Vi må kjøle ned oljevirksomheten i Norge kraftig. All utbygging av nye oljefelt må stoppes. Gjør vi det nå kan det gjøres uten at det får dramatiske følger for AS Norge. I motsatt fall vil det ha en ødeleggende virkning på norsk økonomi og for oljeindustrien sjøl. Det mener oljehistoriker ved Universitetet i Oslo, Helge Ryggvik (bildet).

Se innslag i NRK Ekko
Se også innslag på Youtube

tirsdag 12. mars 2013

EU driver utpressing mot Norge

 
Det har vært et markant stemningsskifte mellom EU-kommisjonen og Norge etter at regjeringen vedtok tollendringer i fjor høst. Det forteller tidligere landbruksråd i Brussel, Bjørn Eidem. Han kan fortelle om trusler, press og usakligheter fra EU-parlamentarikere for å få Norge til å snu i denne saken. Og våre svenske og danske "venner" er blant de verste.

- Det har vært en usaklig politisk agitasjon. Dette er veldig grovt, sier Eidem til Bondebladet.tirsdag 26. februar 2013

Redusert fart - effektivt og billig!

Leserinnlegg sendt til Trønderavisa

Daglig leder i Nei til frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal, minner i en kronikk i TA nylig om at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i landet vårt, som enten har mistet et familiemedlem eller som har blitt hardt skadd på norske veier. Tallet er gledelig nok synkende, men det er fortsatt altfor mange.

Jeg er blant de heldige som har sluppet unna sorgen, sjøl om jeg - i likehet med de fleste - kjenner mange som har mistet livet på denne tragiske og meningsløse måten. Men jeg er fullt klar over at det bare er tilfeldigheter som har gjort at jeg har gått klar. Derfor er jeg svært glad for alle som tar til orde for økt innsats mot trafikkulykker og trafikkdød.

Derfor ønsker jeg heller ikke framstå som negativ til Tangstad-Holdals engasjement og forslag, men jeg synes han begynner i feil ende når han fokuserer så ensidig på et krav om midtrabatt. Han peker også på at en stor del av ulykkene skyldes feil og mangler ved veiene.

Her er det nok mange som sitter i glasshus, men det må være lov å peke på at det er og blir bilføreren sitt ansvar å avpasse farten etter forholdene, enten vegen er glatt, smal eller svingete. Og da kommer vi ikke utenom det beklagelige, men enkle faktum; at farten må ned! Og det beste av alt; det er nesten gratis!

Transportøkonomisk institutt (TØI) har forlengst funnet ut at redusert fart er et effektivt og billig alternativ som på kort tid kan redusere antall dødsulykker på norske veger drastisk! Hvis man i tillegg gjennomfører mer effektive fartskontroller, kan antall drepte halveres i forhold til dagens nivå, viser deres beregninger. Beregningene viser også at alle tekniske tiltak som er under planlegging eller som kan tenkes å gjennomføres i de nærmeste åra - herunder midtdelere - bare vil føre til en mindre nedgang i antall ulykker.

Så; hvorfor gjennomfører vi ikke først det som er effektivt og billig? Så kan vi kanskje sette opp farten igjen når midtdelerne er på plass. For det blir dyrt og vil ta tid. Det skjønner alle.