tirsdag 26. februar 2013

Redusert fart - effektivt og billig!

Leserinnlegg sendt til Trønderavisa

Daglig leder i Nei til frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal, minner i en kronikk i TA nylig om at det sitter mange tusen mennesker i dyp sorg rundt omkring i landet vårt, som enten har mistet et familiemedlem eller som har blitt hardt skadd på norske veier. Tallet er gledelig nok synkende, men det er fortsatt altfor mange.

Jeg er blant de heldige som har sluppet unna sorgen, sjøl om jeg - i likehet med de fleste - kjenner mange som har mistet livet på denne tragiske og meningsløse måten. Men jeg er fullt klar over at det bare er tilfeldigheter som har gjort at jeg har gått klar. Derfor er jeg svært glad for alle som tar til orde for økt innsats mot trafikkulykker og trafikkdød.

Derfor ønsker jeg heller ikke framstå som negativ til Tangstad-Holdals engasjement og forslag, men jeg synes han begynner i feil ende når han fokuserer så ensidig på et krav om midtrabatt. Han peker også på at en stor del av ulykkene skyldes feil og mangler ved veiene.

Her er det nok mange som sitter i glasshus, men det må være lov å peke på at det er og blir bilføreren sitt ansvar å avpasse farten etter forholdene, enten vegen er glatt, smal eller svingete. Og da kommer vi ikke utenom det beklagelige, men enkle faktum; at farten må ned! Og det beste av alt; det er nesten gratis!

Transportøkonomisk institutt (TØI) har forlengst funnet ut at redusert fart er et effektivt og billig alternativ som på kort tid kan redusere antall dødsulykker på norske veger drastisk! Hvis man i tillegg gjennomfører mer effektive fartskontroller, kan antall drepte halveres i forhold til dagens nivå, viser deres beregninger. Beregningene viser også at alle tekniske tiltak som er under planlegging eller som kan tenkes å gjennomføres i de nærmeste åra - herunder midtdelere - bare vil føre til en mindre nedgang i antall ulykker.

Så; hvorfor gjennomfører vi ikke først det som er effektivt og billig? Så kan vi kanskje sette opp farten igjen når midtdelerne er på plass. For det blir dyrt og vil ta tid. Det skjønner alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar