torsdag 10. oktober 2013

Bortreist på dagen!

Om kirke og flerbrukshus

Innlegg i NA og Ytringen

Jeg registrerer at det arbeides for å bygge ny kirke i Rørvik etter at Rørvik kirke ble skadet i brann. Til nå har jeg sett det som lite formålstjenelig å ta opp noen kamp om bruken av huset eller tomta, og jeg er for så vidt fortsatt av samme oppfatning. Spesielt etter at det nå synes klart at det ikke skal være noen demokratisk prosess omkring valg av eventuelt nytt bygg; om det skal være ei kirke eller et hus for alle.

Jeg må jo innrømme at jeg alltid har hatt en drøm om at verden en gang skal komme så langt at alle mennesker respekteres for det de står for her på jorda, og ikke klassifiseres etter hvilke tanker de måtte ha - eller ikke ha - om det overnaturlige. Men jeg har vel egentlig aldri hatt noen forhåpninger om at det skulle skje i mi tid - heller ikke på Vikna.

Som en av kommunens innbyggere, som har valgt å klare seg uten noen form for gud eller gudstru, ser jeg at det nye huset ikke vil bli "et hus for meg". Nå har jeg klart meg lenge uten, men etter som tida for "siste reis" rykker stadig nærmere, hender det jeg tenker for meg sjøl: Hva skjer da? Jeg vil ikke bli sendt av gårde fra et sted der jeg ikke hører heime, og til et sted som ikke finnes!

Jeg har ingen illusjoner, men vil med dette gi min fulle støtte til de som orker å ta opp kampen for et livssynsnøytralt seremonirom i kommunen. Verken samfunnshus eller Norveg er et seriøst alternativ, spesielt ikke i den sammenhengen som er nevnt her.

For min egen del bekymrer jeg meg ikke; jeg behøver ingen seremoni for å forlate denne jord, og jeg har allerede "booket" plass på Rørvik gamle gravsted. Så, til de som eventuelt hadde tenkt å møte opp for å se meg av gårde: Jeg blir nok dessverre bortreist på dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar