torsdag 15. desember 2016

Bondefanget i "Trønderhovedstaden"

Innlegg i Trønderavisa og Adressa 15/12 2016

Jeg har nå betalt kr 750 i gebyr til Trondheim parkering for manglende betaling av piggdekkavgift etter et besøk i byen den 4. desember.
Jeg skal innrømme at jeg - antagelig gjennom radioen - har hørt antydninger om en gjeninnføring av piggdekkavgift i Trondheim. Sjøl om jeg om et års tid blir en del av Stor-Trøndelag, så bor jeg 350 km unna - på Vikna - og har ikke akkurat trafikkforholdene "Trønderhovedstaden"  i tankene til daglig.

Men så ble det likevel en tur til byen og jeg fant en ledig plass i Fjordgata. Fra jeg kom inn i byen kvelden før og til jeg forlot bilen, registrerte jeg ikke et eneste hint om piggdekkavgift.
Det er mulig jeg er en uoppmerksom bilfører, men etter å ha kjørt tilnærmet feilfritt i over 50 år, mener jeg å være i stand til å få med meg det meste som er av betydning for bilkjøringa. Akkurat dette fikk jeg ikke med meg. Derfor kom gul-lappen på ruta som en lite hyggelig overraskelse.
Nå har jeg i ettertid hørt at det skal være et skilt med automat ved innkjøringa til byen nordfra, og sikkert også sørfra. Jeg har også hørt at det skal være en app som kan brukes til formålet, for de som har tilgang til slikt.

Jeg kan ikke påberope meg hederstittelen bonde. Likevel er det min påstand at Trondheim kommune driver bondefanging med sin måte å kreve inn piggdekkavgift og -gebyr på.
Det burde være en enkel sak å gjøre både bønder og andre utenbysboende oppmerksom på at det må betales avgift, for eksempel med et lite hint på parkeringsautomatene, der det også burde være mulig å betale. Det er jo tydeligvis parkeringsetaten som driver inn disse pengene uansett?!

Dag Hallvard Ystgaard

(Liksombonde på byen)

Lenke til Adressa

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar