mandag 25. januar 2016

Trøndelag/NTE-debatten intet vakkert skue

Innlegg i Trønder-Avisa 25/1 og i Adresseavisen 28/1 - 2016

Den pågående debatten om sammenslåing av Trøndelag og deling av NTE viser med tydelighet hva politikk dessverre altfor ofte handler  om; grådighet og maktmisbruk!

Jeg anser meg for å være en vanlig oppdatert gjennomsnitts nord-trønder. Som de fleste nord-trøndere er jeg komfortabel med å bli kalt trønder, og ser ingen stor prinsipiell forskjell på en nord-trønder og en sør-trønder. Jeg er også stolt over å kunne kalle Trondheim for min, eller trøndernes, "hovedstad". Slik sett har jeg, og jeg tror i likhet med de fleste nord-trøndere, ikke noen store motforestillinger mot at Trøndelag blir samla til "ett rike".

Men så langt har jeg ikke registrert ett eneste virkelig holdbart argument for å gjøre det, annet enn retoriske krumspring. Jeg har heller ikke registrert at fylkessammenslåing var et tema under den siste valgkampen, annet enn som en visjon. Og en visjon har for meg en atskillig lengre tidshorisont enn et halvt år! At et flertall i Fylkestinget nå ser ut til å ville presse gjennom et vedtak om sammenslåing står for meg som et politisk overgrep.

Det bringer tankene i retning av et par tidligere "hendelser", der folket i det minste fikk anledning til å uttale seg før det var for seint. Da som nå blir representanter for makta brakt på banen for "å smøre" prosessen i en bestemt retning. Ja, det var det ordet - smøre - som ble brukt,  i følge avisreferatene, om minister Sanners tilbud til nord-trønderne nylig. I mitt vokabular er smøring det samme som korrupsjon, og det rammer særlig den som tar imot tilbudet!

Samtidig som Nord-Trøndelag nærmer seg dødsdommen, ser vi at gribbene allerede samler seg for å sikre seg byttet. Eller rettere sagt utbyttet. For hva annet kan en kalle det når de fire mest folkerike kommunene i fylket  har slått seg sammen for å sikre seg rettighetene til NTE. Unner de virkelig ikke de 19 andre kommunene å få sin del av byttet - unnskyld utbyttet?

Snakket om å fordele eierrettighetene, og eventuelt utbytte, i NTE etter antall innbyggere, fordi de liksom har bidratt til inntekter og overskudd, er jo bare tåkeprat! Strømprodusenten NTE selger sin kraft til den felles nordiske kraftbørsen Nord Pool, mens strømleverandøren NTE, i likhet med alle de andre rundt 50 strømleverandørene i Norge, kjøper krafta tilbake fra Nord Pool og selger den videre til forbrukerne.

Det er altså ikke slik at det er nord-trøndere som kjøper strømmen NTE produserer. De kan like gjerne være bergensere eller rogalendinger. Eller tyskere for den slags skyld. Folketallet i kommunen har med andre ord ingen innvirkning på strømsalget. Når det gjelder nettleia blir det naturligvis en annen sak. Der har NTE som kjent monopol. Uansett kunne en håpe at det ennå er så mye solidaritet og samhold igjen i dette fylket at det er mulig å bli enig om at det må være en for alle - alle for en; hver kommune sin andel. Et eventuelt utbytte bør en likevel være forsiktig med, så blir det heller ikke så mye å krangle om.
Det er med politikken som med den berømte pølsa; du eter den gjerne sjøl om du ikke vet akkurat hva den inneholder. Ja, kanskje ønsker du heller ikke å vite det, nettopp fordi innholdet kan være av tvilsom opprinnelse. I dette tilfellet har "pølsa" sprukket så innholdet tyter ut, og det er ikke noe vakkert syn!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar