torsdag 21. april 2016

Takk og farvel!

Fylkestinget i Nord-Trøndelag skal om få dager behandle spørsmålet om nedlegging av Nord-Trøndelag som eget forvaltningsområde, for så å slå det sammen med Sør-Trøndelag til et "Stor-Trøndelag". Jeg har forstått at utfallet av behandlingen er gitt; at et flertall vil gå inn for sammenslåing og at simpelt flertall er nok til å gjennomføre vedtak om nedlegging/sammenslåing.
Det har ikke manglet på innsigelser og motforestillinger mot den udemokratiske måten prosessen er gjennomført på. Blant de mange innholdsløse formuleringene i intensjonsavtalen om det nye "Stor-Trøndelag", heter det, som et første delmål, at man skal "utvikle regionen som demokratisk og involverende arena"!
At det er behov for det, skal gudene vite. Men hvor alvorlig skal en ta slike formuleringer når Fylkestinget i Nord-Trøndelag ikke engang makter å etterleve denne intensjonen innenfor sin egen region? Hvor ble det av involveringen og demokratiet her? Det er bare tomme ord, formulert av politikere som ikke har som sitt fremste mål å tjene innbyggerne, men først og fremst å tjene seg sjøl.
Og hva skal en si om oppgjøret om fylkeskommunens største aktivum - Nord-Trøndelag elektrisitetsverk. Den har endt opp i en ren massakre, der de største "rovdyra" (les kommunene) får forsyne seg først, mens det - som vanlig - blir bare slintrer igjen til de små. For å bevare en rest av verdighet synes jeg fylkestingspolitikerne burde enes om å beholde NTE i fylkeskommunal eie, enten fylkeskommunen heter Nord-Trøndelag eller Trøndelag!
Dag Hallvard Ystgaard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar