lørdag 22. desember 2018

Uetisk EØS-argumentasjon

Leserinnlegg i Namdalsvisa - desember 2018

Namdalsavisas redaktør – som jeg må gå ut fra er den som skriver avisas ledere – er igjen frampå med sin aldri hvilende EU/EØS-iver. Denne gangen bruker han Sylvi Listhaug som kronargument for ikke å røre EØS-avtalen, antagelig i en forhåpning om at noen av de namdalingene som ikke liker EØS-avtalen kanskje heller ikke liker Listhaug. Dermed må de forstå at de i alle fall ikke må gjøre som hun ønsker; å reforhandle EØS-avtalen. 

Jeg har stilt spørsmålet før fra denne plassen og kan gjerne gjenta det; Hva er det NA-redaktøren er redd for? At vi namdalinger skal tenke sjøl? At vi kanskje skal få en bedre EØS-avtale enn den vi allerede har? Hvorfor denne panegyriske hyllesten til EU/EØS og de stadige forsøkene på å banke inn i oss at vi ikke må røre EØS-avalen?

Redaktøren er sjølsagt klar over at svært mange, både i Namdalen og ellers i landet, er sterkt tvilende til EØS-avtalen slik den fungerer. For ikke å snakke om holdninga til EU. Jeg synes derfor det rett og slett er en hån mot leserne når redaktøren gjennom sine ledere opptrer slik han gjør. Å mene noe om, og til og med argumentere for både EU og EØS er sjølsagt greit, men å bruke lederen som en talerstol til hele tida å framsette mer og mindre udokumenterte påstander om EU og EØS sine fortreffeligheter, stikk i strid med hva som er grunnholdninga blant leserne, er etter min mening uetisk.

Så hva kan jeg som leser gjøre med det? Jo, ta i bruk det eneste virkemidlet leseren egentlig har og som redaktøren kanskje forstår; å si opp abonnementet. Det er hermed gjort.

PS: Dersom NA-redaktøren en gang skulle komme til sans og samling og innta en mer nøktern holdning til EU/EØS, vil jeg sette pris på å bli gjort oppmerksom på det, slik at jeg kanskje kan vurdere å gjenoppta abonnementet.   

Dag Hallvard Ystgaard

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar