torsdag 17. februar 2011

Farten må ned!

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt Rune Elvik (bildet) slår fast at redusert fart er et effektivt og billig alternativ som på kort tid kan redusere antall dødsulykker på norske veger drastisk. Hvis man i tillegg gjennomfører mer effektive fartskontroller kan antall drepte reduseres med 130 i året, med andre ord en halvering i forhold til dagens nivå, mener han.

I et intervju med Dagsnytt 18 foreslår han blant annet at fartsgrensene senkes til henholdsvis 30, 50 og 70 km i timen på veger med syklister og fotgjengere, i tettbygd strøk og på veger uten midtdelere. Alle tekniske tiltak som er under planlegging eller som kan tenkes å gjennomføres i de nærmeste åra vil bare føre til en mindre nedgang i antall ulykker, mener Elvik som har ikke mindre enn tre doktorgrader innenfor emnet trafikksikkerhet.

Elvik har beregnet et tapt menneskliv til å koste samfunnet hele 30 millioner kroner. Likevel innrømmer han at hans forslag ikke er såkalt samfunnsøkonomisk lønnsomme, men ber politikerne bestemme seg om det er samfunnsøkonomiske betraktninger eller den såkalte nullvisjonen som skal gjelde. Disse målene er ikke forenlig, mener Elvik.

Se innslaget i Dagsnytt 18 her (Ca 25 min. ut)
Til TØI sine hjemmesider

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar